فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۴۴۱ تا ۴۵۸ از ۴۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 شهریور 1399
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری مرداد 1399 حکیم سحاقی
ماهنامه پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
ماهنامه پیشگامان تاسیسات اسفند 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
ماهنامه پیشگامان ساختمان آذر 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
فصلنامه پیشگیری و سلامت 2476-289x زمستان 1395 دکتر عبدالرحمان چرکزی
ماهنامه پیل بان انیمیشن 1735-2843 آذر 1390 امیرمسعود علمداری
فصلنامه پیمان 1735-0441 تابستان 1398 مهندس وارطان وارتانیان
ماهنامه پیوست 2423-6667 مهر 1399 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
ماهنامه پیوند 1024-0993 فروردین و اردیبهشت 1399 وزارت آموزش و پرورش
ماهنامه پیک آهن آذر و دی 1386 اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران
ماهنامه پیک توانا 2008-7101 بهار 1399 کانون معلولین توانا
ماهنامه پیک دندانپزشکی آذر 1384 دکتر مهدی عاقل نژاد
ماهنامه پیک شورا اردیبهشت 1399 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پیک نور علوم بهار 1387
نشریه پیک هوافضا 1735-5389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه پیکره 2322-4622 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (مهر 1399)
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال