فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۴۲۱ تا ۴۴۰ از ۴۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه پیام سبز آذر و دی 1393 انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
فصلنامه پیام سبزاندیشان 1728-6174 بهار 1399 موسسه پیام سبزاندیشان
ماهنامه پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
فصلنامه پیام صادق زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
ماهنامه پیام طب مرداد و شهریور 1385 دکتر سعید سهیلی پور
فصلنامه پیام فولاد 1735-3157 بهار 1399 انجمن آهن و فولاد ایران
نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی پاییز و زمستان 1398 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
ماهنامه پیام مهندس 2008-8632 فروردین و اردیبهشت 1397 محمد پرورنده فریمانی
دوماهنامه پیام هما اسفند 1383
مجله پیاورد سلامت 1735-8132 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دو ماهنامه پیرایش خرداد و تیر 1389 مهندس محمودرضا موثقی
نشریه پیش به سوی کشاورزی اقتصادی اردیبهشت و خرداد 1399 فرانک مسعودی
ماهنامه پیشبرد پاییز و زمستان 1387
مجله پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شیراز
نشریه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 مرداد 1399
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری مرداد 1399 حکیم سحاقی
ماهنامه پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
ماهنامه پیشگامان تاسیسات اسفند 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
ماهنامه پیشگامان ساختمان آذر 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
فصلنامه پیشگیری و سلامت 2476-289x زمستان 1395 دکتر عبدالرحمان چرکزی
|
  • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
    صاحب امتیاز: انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
    مدیر مسئول: دکتر محمدرضا طاهری
    سردبیر: مهندس محمدجواد رحمانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر و دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال