فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۴۲۱ تا ۴۲۷ از ۴۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیک توانا 2008-7101 پاییز 1398 کانون معلولین توانا
پیک دندانپزشکی آذر 1384 دکتر مهدی عاقل نژاد
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
پیک نور علوم بهار 1387
پیک هوافضا 1735-5389 تابستان و پاییز 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیکره 2322-4622 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال