فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۳۸۱ تا ۴۰۰ از ۴۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 پاییز و زمستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نشریه پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله پژوهشهای منظر شهر 2383-1693 پاییز و زمستان 1395 دکتر علی اسدپور
نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 2251-6530 بهار و تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهه باستان سنجی 2476-4647 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پل فیروزه 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه پلاک هشت زمستان 1391 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
نشریه پلیس زن 1735-9317 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
هفته نامه پنجره شنبه هشتم مهر 1391 سجاد محمدی
فصلنامه پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
ماهنامه پوپک 1025-0824 مرداد 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه پوست و زیبایی 7470-2008 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه پوست و مو مرداد و شهریور 1389 مهندس محمودرضا موثقی
ماهنامه پوشاک ایران بهمن و اسفند 1384 مهندس رضا ایلاقی حسینی
فصلنامه پوششهای سطحی 1735-1553 پاییز 1398 واروژ آقاجانیان
ماهنامه پویان اردیبهشت 1384 دکتر کامبیز قربانی
|
 • فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر عباس حری
  سردبیر: محمدحسن خوشنویس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (1389)
 • فصلنامه آموزشی, خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
  مدیر مسئول: گلعلی بابایی
  سردبیر: شورای دبیران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1391)
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سید بهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سید محمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • pISSN: 1025-0824
  ماهنامه ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: مهدی علیزاده
  سردبیر: مجید ملامحمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 313 (مرداد 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال