فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف ۲۱ تا ۲۸ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
فا خرداد 1385 محمدعلی جلالی
فناوری دانش مرداد 1390 توسعه نرم افزاری ققنوس
مهندسی ارتباطات فروردین 1397 شرکت پیشگامان رسانه کویر
هنر و رایانه 2088-1735 تیر و مرداد 1387 محمدرضا بامدادیان
وب 1735-1820 اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
|
 • ماهنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (خرداد 1385)
 • pISSN: 1735-1820
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 199 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال