فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
روانشناسی و هنر زمستان 1397 دکتر هومن نامور
زیباشناخت 1735-4579 بهار 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سفالینه بهار و تابستان 1394 مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
سگال 1774-1735 تابستان 1387 فرزاد وثوقی
سوره اندیشه مهر و آبان 1394 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
سکه های شرقی پاییز و زمستان 1395 امیرحسین معینی
سینما و ادبیات 1735-2924 دی و بهمن 1398 همایون خسروی دهکردی
شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
صحنه اسفند 86-فروردین 87 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
صنایع دستی دی 1383 سازمان صنایع دستی ایران
صنعت چوب ایران 1398 مهندس عباس صدقی
صنعت سینما 1684-4556 فروردین 1395 شهرام جعفری نژاد
طراح 2008-9538 Winter 2018 سروش بخت مینو
طره (فرش دستباف ایران) 2161-2345 زمستان 1395 حمید کارگر
عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلوئی
عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
فارابی 3126-1022 تابستان 1396 بنیاد سینمایی فارابی
|
 • pISSN: 1735-4579
  فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  سردبیر: دکتر سجاد سلیمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1392)
 • pISSN: 1774-1735
  فصلنامه طراحی گرافیک بین المللی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فرزاد وثوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1387)
 • دوماهنامه علوم انسانی و جامعه و فرهنگ و آموزش و پژوهش
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86-87 (مهر و آبان 1394)
 • ماهنامه صنایع دستی ایران
  صاحب امتیاز: سازمان صنایع دستی ایران
  مدیر مسئول: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
  سردبیر: سلمان طاهرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (دی 1383)
 • فصلنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس صدقی
  سردبیر: مهندس محمد عباسیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1398)
 • pISSN: 2008-9538
  فصلنامه تخصصی معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سروش بخت مینو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (Winter 2018)
 • دوفصلنامه عکاسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: رعنا جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38-39 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال