فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بسپار (علوم و صنایع پلیمر) 1563-1737 بهمن 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) 1563-1737 شهریور 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بندر و دریا 1023-5957 بهمن 1398 سازمان بنادر و دریانوردی
به هنگام پاییز 1398 علی شریفی قزوینی
بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
بین المللی مهندسی حفاظت از حریق بهمن 1397 احمد غلامیان میراب
پردازش دی و بهمن 1398 فاطمه کاظمی
پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پوششهای سطحی 1735-1553 زمستان 1397 واروژ آقاجانیان
پیام آبادگران آبان 1398 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
پیام ایمنی 2008-3971 اردیبهشت 1395 دکتر همایون لاهیجانیان
پیام بهران 1394 شرکت نفت بهران (سهامی عام)
پیام پیارک پاییز و زمستان 1388 مجمع جهانی راه
پیام خانه تاسیسات یزدا آذر و دی 1392 مهندس رئوف کویلی
پیام دریا 1027-1058 مهر و آبان 1398 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
پیام فولاد 1735-3157 پاییز 1398 انجمن آهن و فولاد ایران
|
 • pISSN: 1023-5957
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
  مدیر مسئول و سردبیر: محمد ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (بهمن 1398)
 • فصلنامه علمی - تخصصی دریایی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: علی شریفی قزوینی
  مدیر مسئول: ملک رضا ملک پور قربانی
  سردبیر: دکتر سعید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
 • ماهنامه خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: فاطمه کاظمی
  مدیر مسئول: رویا دهقانی
  سردبیر: محمدرضا بالیده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 135 (دی و بهمن 1398)
 • pISSN: 1683-6022
  ماهنامه خلبانی , هواپیما
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اکبر کوکب زاده
  سردبیر: علیمحمد کوکب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 176-177 (آبان 1390)
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سیدبهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سیدمحمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • ماهنامه فنی, خبری, صنفی
  صاحب امتیاز: سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  مدیر مسئول: مهندس جواد خوانساری
  سردبیر: مهندس محمود مصطفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 383 (آبان 1398)
 • دوماهنامه علمی, فنی, در مورد روغنهای موتور
  صاحب امتیاز: شرکت نفت بهران (سهامی عام)
  مدیر مسئول: اسعد عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (1394)
 • pISSN: 1027-1058
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: رضا براتی
  سردبیر: بهروز قهرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 256 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال