فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد (عمومی)

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه رویدادها و تحلیل ها مرداد و شهریور 1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
نشریه سیمای بانکداری اردیبهشت و خرداد 1399 سعید شهبازی
ماهنامه صنعت و توسعه شهریور 1397 دکتر اسحاق جهانگیری
ماهنامه گذار مهر 1392 سید باقر ذکی اسکویی
فصلنامه مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
فصلنامه مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مجله معیشت بهمن 1397 دکتر بهروز خدارحمی
ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی خرداد و تیر 1397 سازمان عمران کرمان
ماهنامه نبض اقتصاد تیر 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
|
  • ماهنامه مالی و اقتصادی خانواده
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهروز خدارحمی
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهمن 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال