فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جامعه و فرهنگ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیوند 1024-0993 بهمن 1398 وزارت آموزش و پرورش - انجمن اولیا و مربیان
پیک توانا 2008-7101 زمستان 1398 کانون معلولین توانا
تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تشریفات زمستان 1397 شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
جاده های سبز آذر 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
دادگر تابستان 1396 سیدابراهیم مروجی
دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
دنیای قلم 2383-0913 فروردین 1395 عذرا فراهانی
راه موفقیت 2008-3297 تیر، مرداد و شهریور 1392 دکتر مرتضی احمدی منش
رشد آموزش زبان و ادب فارسی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رفتار و سلامت فروردین 1395 علی اکبر محمدزاده
ره آورد گیل آذر و دی 1398 هوشنگ عباسی
زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
زنان امروز آذر و دی 1398 شهلا شرکت
|
 • pISSN: 1024-0993
  ماهنامه آموزشی - تربیتی, برای اولیا و مربیان
  صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش - انجمن اولیا و مربیان
  مدیر مسئول: نورعلی عباسپور
  سردبیر: کیومرث جهانگردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 471 (بهمن 1398)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: محمدجواد مرادی نیا
  سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  مدیر مسئول: محمدحسین طارمی
  سردبیر: موسی فقیه حقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1391)
 • دوماهنامه هتلداری و گردشگری
  صاحب امتیاز: شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر افسانه سزاوار بندی
  سردبیر: دکتر فرید جواهرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, اطلاع رسانی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: عبدالمحمد رازانی
  مدیر مسئول: امیر روشن بخش قنبری
  سردبیر: حبیب میدانچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 46 (خرداد و تیر 1396)
 • دوماهنامه فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی به زبان فارسی، انگلیسی، روسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی خداشناس
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (نوروز 1390)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 166 (آذر 1398)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کامران بارنجی
  سردبیر: مهدی امیرپور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1395)
 • فصلنامه تحلیلی , اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سیدابراهیم مروجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1396)
 • دوهفته نامه خبری, تحلیلی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دنیای تجارت و گردشگری آریان
  مدیر مسئول: ابراهیم افراشته فر
  سردبیر: دومان سهند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مرداد و شهریور 1391)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال