فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آموزش و پژوهش

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد مدرسه زندگی آبان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد مدیریت مدرسه پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد معلم دی 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رهنامه پژوهش بهار و تابستان 1395 حوزه علمیه استان تهران
سما 1735-5117 آبان 1392 سازمان سما
فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر حیدر تورانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (پاییز 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
  سردبیر: سعیده باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 326 (دی 1398)
 • pISSN: 1735-5117
  ماهنامه آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: سازمان سما
  مدیر مسئول: دکتر سعید شفایی
  سردبیر: قاسم یزدان پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (آبان 1392)
 • pISSN: 2008-0344
  فصلنامه فیزیک
  صاحب امتیاز: انجمن معلمان فیزیک اصفهان
  مدیر مسئول: عباس دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال