فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 زمستان 1397 موسسه نساجی امروز
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فناوری های نوین غذایی 2476-4787 تابستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مطالعات در دنیای رنگ 2251-7278 پاییز 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مهندسی شیمی ایران 1735-5400 اسفند 1397 انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی گاز ایران 2588-5251 شهریور 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
|
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
 • pISSN: 1735-5400
  دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (اسفند 1397)
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (شهریور 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال