فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۲۱ تا ۳۳ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 بهار 1399 دانشگاه علم و صنعت ایران
مجله علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 پاییز 1398 انجمن خوردگی ایران
فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله مهندسی متالورژی 1563-1745 پاییز 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
نشریه مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مواد پر انرژی 1735-3629 پاییز 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 تابستان 1399 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مجله مواد نوین 2228-5946 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مواد و فناوری های پیشرفته 2008-4269 زمستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال