فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرآیند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 تابستان 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
|
  • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
    صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
    مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
    سردبیر: محمدرضا تدینی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال