فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 May-Jun 2020 دانشگاه صنعتی شریف
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه الکترومغناطیس کاربردی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه انرژی ایران 1028-3706 زمستان 1398 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
مجله پردازش سیگنال پیشرفته پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1399 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
فصلنامه رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی سهند
فصلنامه صنایع الکترونیک 1683-0857 بهار 1399 صنایع الکترونیک ایران
نشریه عصر برق 3828-2588 تابستان 1398 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
نشریه علوم رایانشی پاییز 1398 انجمن انفورماتیک ایران
نشریه فرماندهی و کنترل بهار 1398 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
نشریه محاسبات نرم 2322-3707 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
فصلنامه مدل سازی در مهندسی 2008-4854 بهار 1399 دانشگاه سمنان
مجله مهندسی برق 2008-7799 بهار 1399 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 بهار 1399 دکتر حسن غفوری فرد
|
 • pISSN: 1028-3706
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید چیت چیان
  سردبیر: دکتر سید محمد صادق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال