فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2020 دانشگاه مراغه
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Dec 2019 دانشگاه اصفهان
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تغذیه آبزیان 2383-4412 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 بهار و تابستان 1398 انجمن ریاضی ایران
مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
|
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2383-1936 eISSN: 2476-3926
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی آرمندنژاد
  سردبیر: دکتر محمدعلی دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn and Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال