فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های اجتماعی اسلامی 1029-0117 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده 2322-4274 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شیراز
پژوهش های تربیتی 1024-3402 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1397 دانشگاه اصفهان
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1021-5107 بهار 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 1735-0999 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه سبک زندگی 2476-3101 پاییز و زمستان 1398 حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
تدریس پژوهی 2476-5686 پاییز 1398 دانشگاه کردستان
تربیت اسلامی 1735-4536 زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعلیم و تربیت 4133-1017 پاییز 1398 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 خرداد و تیر 1398 وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استثنایی
تفکر و کودک 2383-0700 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
توانمندسازی کودکان استثنایی 2588-3488 پاییز 1398 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
رسانه و خانواده بهار و تابستان 1393 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2383-0700 eISSN: 2383-0719
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: مهرنوش هدایتی
  سردبیر: دکتر مسعود صفایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال