فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ فلسفه 2008-9589 تابستان 1398 انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاملات فلسفی 3525-8222 بهار و تابستان 1398 دانشگاه زنجان
تحقیقات کلامی 2345-3788 تابستان 1398 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
جاویدان خرد 2251-8932 بهار و تابستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جستارهای فلسفه دین 0778-2383 بهار و تابستان 1398 انجمن فلسفه دین ایران
جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
حکمت اسرا 2383-2916 بهارو تابستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
حکمت اسلامی 2423-5105 تابستان 1398 مجمع عالی حکمت اسلامی
حکمت سینوی 2538-5275 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفه 1735-3238 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
خردنامه صدرا 1560-0874 پاییز 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
ذهن 1735-0743 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
شناخت 2008-7322 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
غرب شناسی بنیادی 2383-0581 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فلسفه 2008-1553 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فلسفه دین 2008-7063 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فلسفه علم 2383-0722 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سیدمحمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدحسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-0689 eISSN: 2383-0697
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر اعظم قاسمی
  سردبیر: دکتر طاهره کمالی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-0743
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر علیرضا قائمی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال