فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه زنان 2383-0743 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 2476-7328 پاییز و زمستان 1397 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
پژوهش های ارتباطی 2538-2977 تابستان 1398 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 1735-9367 پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پژوهش های جامعه شناسی معاصر 2476-6305 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های دانش انتظامی 1735-9252 پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های نوین علوم انسانی 2588-6924 خرداد و تیر 1398 زینب خدری
پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان 2251-8703 1392 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه خراسان بزرگ 2251-6131 تابستان 1397 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نیمه دوم 1388 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه متین 2423-6462 تابستان 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2538-2977 eISSN: 2538-2985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی طلوعی
  سردبیر: دکتر اسماعیل سعدی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-6462
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر عباسعلی روحانی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال