فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Jun 2020 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Teaching English Language 2538-5488 winter-spring 2020 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Winter 2020 دانشگاه شیراز
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1399
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات تطبیقی 2008-6512 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
نشریه ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجله ادبیات عرفانی 9384-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
مجله ادبیات و پژوهش های میان رشته ای 2676-6566 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (winter-spring 2020)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال