فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ 2008-0271 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ اسلام 2008-6431 تابستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ اسلام و ایران 2008-885X تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ اندیش تابستان و پاییز 1398 آسیه ایزدیار
تاریخ ایران 2008-7357 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پژوهی 2008-1448 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ روابط خارجی 1735-2010 بهار 1398 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 پاییز 1398 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X پاییز 1398 دانشگاه تبریز
تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 پاییز 1398 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه (س)
تاریخنامه اسلام بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهرکرد
جستارهای تاریخی 2251-7766 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-1448
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: جلیل قصابی گزکوه
  سردبیر: علی باغ دار دل گشا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-2010
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: محمدعلی کاظم بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (بهار 1398)
 • pISSN: 2252-0538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-7766
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
  سردبیر: دکتر پروین ترکمنی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال