فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف T)

ردیف ۲۱ تا ۲۳ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Transportation Engineering 2322-259X Autumn 2019 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Autumn2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 2322-259X eISSN: 2538-3728
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  سالنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال