فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پردازشگر 0182-1735 فروردین و اردیبهشت 1398 محمدنصیر فرهمند
پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرستار و پزشک در رزم بهار 1398 اداره بهداشت و درمان نزاجا
پرستاری ایران 2008-5923 آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
پرستاری داخلی - جراحی 2322-178X Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پرستاری دیابت 2345-5020 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
پرستاری سالمندان 2383-3785 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری قلب و عروق 2251-8983 زمستان 1397 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
پرستاری گروههای آسیب پذیر 6357-2423 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
پرستاری و مامایی 1735-7624 تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پرستاری و مامایی ارومیه 2008-6326 آذر 1398 دانشگاه ارومیه
پرستاری کودکان 2423-3323 زمستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
پرستاری، مامایی و پیراپزشکی زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
پرستوی آفاق اسفند 1386 سعید مسکین نواز
پرسمان فروردین 1398 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشکاه علوم پزشکی ایران
پزشکان گیل مرداد 1398 دکتر محمدتقی یحیی جوزی(مسعود جوزی)
پزشکی ارومیه 1027-3727 بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
|
 • pISSN: 2008-5923 eISSN: 2008-5931
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
  سردبیر: دکتر سودابه جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (آبان 1398)
 • pISSN: 2345-5020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زابل
  مدیر مسئول: دکتر حسین شهدادی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فیروزکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-7624
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1390)
 • ماهنامه فرهنگی - هنری - اجتماعی
  صاحب امتیاز: سعید مسکین نواز
  مدیر مسئول: احمد تیموری
  سردبیر: جلیل معماریانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (اسفند 1386)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی
  صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
  سردبیر: محمدعلی لیالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (فروردین 1398)
 • pISSN: 1683-6022
  ماهنامه خلبانی , هواپیما
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اکبر کوکب زاده
  سردبیر: علیمحمد کوکب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 176-177 (آبان 1390)
 • pISSN: 5256-1560
  ماهنامه علمی, پزشکی, اجتماعی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علیرضا مدرس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (مرداد 1389)
 • pISSN: 1027-3727 eISSN: 2008-4153
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  مدیر مسئول: پروفسور عیسی عبدی راد
  سردبیر: پروفسور محمدحسن خادم انصاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 11 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال