فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 زمستان 1398 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار1399 دانشگاه هنر
نشریه نامه هویت اردیبهشت 1399 موسسه مطالعات ملی
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1399 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
ماهنامه نبات دی 1397 موسسه فردای روشن کودک
ماهنامه نبض اقتصاد تیر 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجوای فرهنگ زمستان 1388
ماهنامه نجوم 1019-584X بهمن و اسفند 1398 دکتر رضا منصوری
ماهنامه نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x فروردین 1399 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
فصلنامه ندای اسلام بهار و تابستان 1398 خدارحم لکزایی بهادری
نشریه ندای قلم مرداد 1399 حامد کاظم زاده خویی
ماهنامه ندای محیا 2383-286x بهمن 1395 دکتر فریدون علی پور نظری
ماهنامه نساجی امروز 1735-2177 تیر 1399 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
دو ماهنامه نساجی کهن تیر 1399 مهندس بهنام قاسمی
دو هفته نامه نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
ماهنامه نسیم بخارا پاییز و زمستان 1389 موسسه فرهنگی هنری بخارا
|
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (تابستان1399)
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (مرداد 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال