فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه راهور 1753-8280 بهار 1398 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجله رخسار زبان 2676-4199 زمستان 1398 مرتضی پرویزی
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه رسائل زمستان 1395 مرکز آموزش های تخصصی فقه
نشریه رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه رسانه 1022-7180 بهار 1399 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 بهار 1399 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
نشریه رسانه و فرهنگ 2383-062X بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه رستنیها 1608-4306 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه رشد زبان های خارجی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه رفاه اجتماعی 1735-8191 پاییز 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشریه رفتار حرکتی 2538-273X زمستان 1398 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله ره آورد سلامت 1234-1234 بهار 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
|
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1608-4306 eISSN: 2423-6608
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
  مدیر مسئول: دکتر حسین جعفری
  سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال