فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رخسار زبان 2676-4199 تابستان 1398 مرتضی پرویزی
رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
رسائل زمستان 1395 مرکز آموزش های تخصصی فقه
رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
رسانه 1022-7180 پاییز 1398 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 پاییز 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
رسانه و فرهنگ 2383-062X پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رستنیها 1608-4306 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
رشد زبان های خارجی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد فناوری 1735-5486 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 پاییز 1398 دانشگاه تهران
رفاه اجتماعی 1735-8191 تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رفتار حرکتی 2538-273X پاییز 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ره آورد سلامت 1234-1234 بهار 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران
ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (تابستان 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش های تخصصی فقه
  مدیر مسئول: مهدی محقق فر
  سردبیر: ابراهیم براهیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-711x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله محسن اراکی
  سردبیر: حجت الاسلام محمدمهدی تسخیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 92 (اردیبهشت و خرداد 1391)
 • pISSN: 1022-7180 eISSN: 2645-3797
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
  مدیر مسئول: دکتر گیتا علی آبادی
  سردبیر: دکتر محمد سلطانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 116، پاییز 1398)
 • pISSN: 1608-4306 eISSN: 2423-6608
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم ابراهیمی
  سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا عنانی سراب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال