فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش ارزیابی زمستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 پاییز 1398 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
دانش بنیان آذر 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یاسوج
دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 زمستان 1398 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
دانش تبلیغات 0573-2008 مرداد 1397 مهرداد بوستانچی صف سری
دانش تغذیه زمستان 1386 اردلان بزرگ نیا
دانش حسابداری 2008-8914 پاییز 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری مالی 2251-8975 پاییز 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 زمستان 1398 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسی 1681-9691 پاییز 1398 دیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومی بهار 1398 پژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دانش خودرو تیر 1388 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
دانش دامپروری بهار و تابستان 1388 کانون مدیران فنی دامپروری استان فارس
دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دانش سرمایه گذاری 2322-5777 زمستان 1398 انجمن مهندسی مالی ایران
دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
|
 • ماهنامه آموزشی, علمی, خبری, تحلیلی, اقتصاد دانش بنیان
  صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر سورنا ستاری
  سردبیر: دکتر پرویز کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (آذر 1398)
 • pISSN: 2008-8914 eISSN: 2476-292X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر امید پورحیدری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1398)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زرین
  سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تیر 1388)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سیدعلی محمدمدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
 • pISSN: 2322-5777
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر میرفیض فلاح شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال