فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۳۴ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حقوق ملل پاییز 1396 جواد وندنوروز
حقوق و فقه زمستان 1396 جواد وندنوروز
حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
حقوقی بین المللی 2251-614X پاییز و زمستان 1398 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
حقوقی دادگستری 1735-4358 تابستان 1398 قوه قضاییه
حوزه 1735-3173 زمستان 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
حکمت اسرا 2383-2916 بهارو تابستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
حکمت اسلامی 2423-5105 تابستان 1398 مجمع عالی حکمت اسلامی
حکمت سینوی 2538-5275 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدرایی 2322-1992 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفه 1735-3238 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
حکومت اسلامی 1561-008X بهار 1398 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
حیات 1735-2215 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  سردبیر: دکتر ایرج گلدوزیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (بهار 1390)
 • pISSN: 2251-614X eISSN: 2645-4858
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر حسین میرمحمدصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدحسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-0689 eISSN: 2383-0697
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر اعظم قاسمی
  سردبیر: دکتر طاهره کمالی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال