فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 پاییز 1398 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه (س)
تاریخنامه اسلام بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1398 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
تاملات فلسفی 3525-8222 بهار و تابستان 1398 دانشگاه زنجان
تامین اجتماعی 0781-1563 بهار 1398 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X دی 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 بهار و تابستان 1394 دانشگاه سمنان
تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سیدمصطفی میرسلیم
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 پاییز 1398 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات اقتصادی 0039-8969 زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر جواد رقوی
  سردبیر: دکتر حمید حسین نژادمحمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 0039-8969 eISSN: 2588-6118
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسی نژاد
  سردبیر: دکتر جعفر عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 129 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال