فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 پاییز 1398 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه (س)
تاریخنامه اسلام بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
تازه های آمار بهار 1387 مرکز آمار ایران
تازه های اقتصاد دی 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تازه های انرژی 2008-4137 1394 مهندس امین فغفوری آذر
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تازه های ترافیک زمستان 1383 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
تازه های تندرستی مغز و اعصاب و سر و صورت آذر و دی 1388 دکتر سعید شاه بیگی
تازه های جهان بیمه 1735-6563 مرداد 1390 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 آذر و دی 1397 دکتر شعبانعلی کوهستانی
تازه های رواندرمانی 1028-4117 1397 دکتر محمدمهدی خدیوی زند
تازه های ساختمان و مسکن پاییز و زمستان 1386 وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تازه های علوم اعصاب پاییز 85 دکتر محمدتقی جغتایی
تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1398 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
تازه های فضای مجازی آذر 1395 مهندس سیما غفارزاده
تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
تازه های کنترل مهر و آبان 1395 محمدحسن موحدی
|
 • فصلنامه آمارهای اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: مرکز آمار ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا نواب پور
  سردبیر: محمد مدد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1387)
 • فصلنامه اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی دیواندری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (دی 1398)
 • pISSN: 2008-4137
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس امین فغفوری آذر
  سردبیر: سیدعماد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (1394)
 • فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  مدیر مسئول: کامران حاج نصراللهی
  سردبیر: اسفندیار صدیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (زمستان 1383)
 • pISSN: 1735-6563
  ماهنامه خبری , آموزشی
  صاحب امتیاز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر نادر مظلومی
  سردبیر: دکتر علیرضا دقیقی اصلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (مرداد 1390)
 • pISSN: 1028-4117
  دوفصلنامه دانشی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمدمهدی خدیوی زند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81-82 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال