فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الشتاء والربیع 2019 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
آفاق علوم انسانی 2538-4278 دی 1398 دکتر سید امیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آفاق نور 1735-269X بهار تا زمستان 1397 موسسه معارف اسلامی امام رضا
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفتاب اسرار پاییز و زمستان 1388 محمدباقر آل یاسین
آفتابگردان مرداد 1393 اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان روغن نباتی ایران
آلومینیوم بهار 1392 دکتر سید محمدتقی صالحی
آلومینیوم هفته اول مرداد 1397 دکتر سید محمدتقی صالحی
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 زمستان 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 بهار 1399 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
آموزش پرستاری فروردین و اردیبهشت 1399 انجمن علمی پرستاری ایران
آموزش پزشکی 2322-4940 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
آموزش پزشکی و توسعه 2008-9260 بهار و تابستان 1394 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
آموزش پژوهی 2588-4182 بهار 1399 دانشگاه فرهنگیان
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
|
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • ماهنامه صنعت روغنکشی و روغن نباتی و صنایع غذایی ایران
  صاحب امتیاز: اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان روغن نباتی ایران
  مدیر مسئول: مهندس محمد قبله
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (مرداد 1393)
 • فصلنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید محمدتقی صالحی
  سردبیر: مهندس سمیه خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1392)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه علمی-ترویجی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال