فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۳۴۱ تا ۳۶۰ از ۴۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2008-5389 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه گرافیک و نقاشی ?2645-6516 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
پژوهشنامه مالیات 2251-6484 پاییز 1398 سازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشنامه متین 2423-6462 زمستان 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2008-6237 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 تابستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5397-2008 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه معارف قرآن کریم 2008-6423 تابستان 1391 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
پژوهشنامه معارف قرآنی 2008-9252 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه موعود پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه نهج البلاغه 2345-5233 تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه هنرهای دیداری پاییز 1390 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
پژوهشنامه کلام پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1027-9024 بهار 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
|
 • pISSN: 2423-6462
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر عباسعلی روحانی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال