فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۰۱ تا ۲۳۲۰ از ۲۴۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی هوانوردی 9449-1735 بهار و تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1399 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مهندسی و مدیریت انرژی زمستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت ساخت پاییز و زمستان 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 پاییز 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پر انرژی 1735-3629 زمستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 بهار 1399 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد نوین 2228-5946 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوری های پیشرفته 2008-4269 زمستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مکانیک سیالات و آیرودینامیک 2322-3278 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مکانیک هوافضا 1609-5707 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
میراث طاها پاییز و زمستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
میقات حج 2538-1741 زمستان 1398 پژوهشکده حج و زیارت
میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
|
 • pISSN: 2322-1305
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس سقایی
  سردبیر: دکتر محمد بامنی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 2383-1936 eISSN: 2476-3926
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ولی عصر رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی آرمندنژاد
  سردبیر: دکتر محمدعلی دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn and Winter 2019)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی, عربی
  صاحب امتیاز: موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
  مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی
  سردبیر: زهرا طهرانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال