فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۸۱ تا ۲۳۰۰ از ۲۴۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی عمران شریف 1028-7167 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندسی گاز ایران 2588-5251 اسفند 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهندسی متالورژی 1563-1745 بهار 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن 1735-7616 زمستان 1398 انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهندسی منابع معدنی 2538-5143 زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهندسی مکانیک 1605-9719 فروردین واردیبهشت 1399 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک 2228-5148 پاییز 1399 دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 مرداد 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 پاییز 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 فروردین 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 شهریور 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
|
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (اسفند 1398)
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال