فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۱۸۱ تا ۱۹۸ از ۱۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
توسعه مهندسی بازار 2251-9793 فروردین و اردیبهشت 1397 پرویز درگی
توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سیدجواد قرشی ابهری
توسعه و سرمایه پاییز و زمستان 1389 دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه کارآفرینی 2008-2266 پاییز 1398 دانشگاه تهران
توسعه ی آموزش جندی شاپور 2251-6506 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تولدی دوباره در میانسالی مرداد 1392 دکتر نوریه ثابت
تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
تولیدات دامی 2009-6776 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
تکفا شهریور و مهر 1392 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
تکلان توس مهر 1385 شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس
تیتر صبح دی 1398 رامین بابایی
تیزهوشان تابستان 1393 دکتر مهدی شاگردی
|
 • pISSN: 735-2606
  ماهنامه ویژه صنعت و معدن ایران
  صاحب امتیاز: سارا پارسایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد اتابکی مهر
  سردبیر: تورج ابوذرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (اردیبهشت 1390)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
 • ماهنامه آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس
  مدیر مسئول: فاطمه رضایی
  سردبیر: حسین خسروجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (مهر 1385)
 • ماهنامه اقتصادی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رامین بابایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (دی 1398)
 • فصلنامه علمی,پژوهشی و فرهنگی,کودک و نوجوان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی شاگردی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال