فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
La Revue de Teheran دی 1392 موسسه اطلاعات
LADDER Jun 2018 فاطمه علی بخشی
Teenager 1735-028x 2018 فاطمه علی بخشی
آشپزباشی شهریور 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
آشپزخانه ملل مرداد 1394 حمیدرضا رنجبر
آشپزی برتر بهمن 1391 مهندس مهدی مسعودی
آشیانه شهریور و مهر 1386 مصطفی میرفندرسکی
آگرین افشین شعبانی
آلومینیوم هفته اول مرداد 1397 دکتر سیدمحمدتقی صالحی
آموزش کار و فناوری 2322-5734 1393 مجید کوثری
آوای سبز علیرضا آرام
آینده روشن دی 1396 نگار جباری فر
آیین اسفند 1389 جبهه مشارکت ایران اسلامی
آیینه اردکان دوشنبه 28 اذر 1384 جواد انصاری فرد
اتوماسیون اداری و مالی آبان 1392 مهندس محمدکاظم میلان نورانی
اخبار شیعیان آبان و آذر 1392 موسسه شیعه شناسی
اخبار کودکانه زمستان 1387 و بهار 1388 زینب جعفری
اراده ملت حزب اراده ملت ایران
اشارت دیده بان شهریور 1397 دکتر علی قاسمیان
اطلاعات بورس 2252-035X شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
|
 • ماهنامه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: موسسه اطلاعات
  مدیر مسئول: محمدجواد محمدی
  سردبیر: املی نوواگلیر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (دی 1392)
 • ماهنامه داستان, شعر, ریاضی, معلومات عمومی و سرگرمی ویژه کودکان 13-7 ساله به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه علی بخشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (Jun 2018)
 • pISSN: 1735-028x
  ماهنامه سینمایی, ورزشی, ادبی, علمی و معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه علی بخشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 91 (2018)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
  سردبیر: افسانه ظروفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (شهریور 1398)
 • ماهنامه معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
  مدیر مسئول: مهندس محمودرضا موثقی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهمن 1391)
 • هفته نامه اجتماعی, فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: افشین شعبانی
 • هفته نامه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا آرام
 • ماهنامه پژوهشی, اجتماعی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: جبهه مشارکت ایران اسلامی
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا خاتمی
  سردبیر: دکتر هادی خانیکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34-35 (اسفند 1389)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: حزب اراده ملت ایران
  مدیر مسئول: بهمن کبیری پرویزی
  سردبیر: علی مهری
 • pISSN: 2252-035X
  هفته نامه
  صاحب امتیاز: شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
  مدیر مسئول: امیر آشتیانی عراقی
  سردبیر: علی شریفی نیستانی
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال