فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف W)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Summer and Autumn 2019 دانشگاه اراک
Women’s Health Bulletin 2345-5136 Apr 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Autumn 2018 انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2345-5136 eISSN: 2382-9990
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر نجمه مهارلویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Apr 2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 4 (Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال