فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف W)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Water and Environmental Nanotechnology 2476-7204 Summer 2019 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Winter and Spring 2018 دانشگاه بیرجند
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2020 دانشگاه اراک
WiN Iran Market 1726-5509 مهر 1393 شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
Women’s Health Bulletin 2345-5136 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
World Journal of Peri & Neonatology 2654-4580 Summer - Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 1726-5509
  ماهنامه به زبان انگلیسی - فارسی
  صاحب امتیاز: شرکت گروه نشریات ساخت و ساز
  مدیر مسئول: کامبیز دلفانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (مهر 1393)
 • pISSN: 2345-5136 eISSN: 2382-9990
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر نجمه مهارلویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال