فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف S)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Safinah al-nejat 2018 موسسه فرهنگی نبا مبین
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Winter 2020 دانشگاه مراغه
School Health 2345-5152 2019 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
Schooling 2588-6703 Winter 2020 دانشگاه بیرجند
Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Winter 2020 دانشگاه تهران
Scientia Iranica 1026-3098 Nov-Dec 2019 دانشگاه صنعتی شریف
Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Shiraz Emedical Journal 1735-1391 Ap 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Sleep Sciences 2476-2938 Winter-spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Social Behavior Research & Health 2538-4813 Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Social Determinants of Health 2423-7337 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • pISSN: 2345-5152
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر حسن جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2476-2938 eISSN: 2476-2946
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter-spring 2019)
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال