فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف O)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Occupational and Environmental Medicine 2008-6520 Jan 2020 بهداشت و درمان صنعت نفت
Occupational Health & Epidemiology 2251-8096 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Occupational Hygiene 2008-5109 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Autumn 2019 دانشگاه صنعت نفت
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2020 دانشگاه محقق اردبیلی
Operations Research 2008-1189 2018 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Ophthalmic & Vision Research 2008-322X Apr-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ophthalmic and Optometric Sciences 2676-6248 Winter 2018 مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر
Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Oral Health and Oral Epidemiology 2322-1372 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Organ Transplantation Medicine 2008-6489 2020 مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینای شیراز
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Orthodontics 1735-5087 Mar 2019 انجمن ارتدنتیست های ایران
Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Orthopedic Science 2676-7031 May 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Otorhinolaryngology 2251-7251 Mar-Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-8096 eISSN: 2252-0902
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اسماعیلی
  سردبیر: دکتر رضا وزیری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5109 eISSN: 2008-5435
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فریده گل بابایی
  سردبیر: دکتر عادل مظلومی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (پیاپی 31، 2018)
 • pISSN: 2345-2412 eISSN: 2345-2420
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر کریم سلحشور
  سردبیر: دکتر سیدرضا شادی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2228-7558
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-1372
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر آرش شهروان
  سردبیر: دکتر مریم السادات هاشمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-6489 eISSN: 2008-6490
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینای شیراز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدعلی ملک حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 1735-5087 eISSN: 2383-3491
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ارتدنتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهتاب نوری
  سردبیر: دکتر الهیار گرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2538-2330
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Mar 2018)
 • pISSN: 2676-7031
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر داوود جعفری کردلر، دکتر ابوالفضل باقری فرد
  سردبیر: دکتر نوید نبی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (May 2019)
 • pISSN: 2251-7251 eISSN: 2251-726X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر یحیی نوروزبیگی
  سردبیر: دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 109، Mar-Apr 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال