فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف D)

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Mar 2020 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Journal of Dental Materials and Techniques 2322-4150 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Jul-Aug 2020 دکتر سید امیر موسوی
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Dental School 4351-2645 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dentistry 2345-6485 Sep 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Iranian Journal Of Dermatology 0021-082x Autumn 2020 انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Disaster and Emergency Research 2588-6150 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال