فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف گ)

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گام های توسعه در آموزش پزشکی 2645-3525 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و توسعه زمستان 1398 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
گلجام 2008-2738 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی فرش ایران
گنجینه اسناد 1023-3652 پاییز 1398 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
گوارش 2008-756x زمستان 1398 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گیاه پزشکی 2588-5936 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
گیاهان دارویی 1684-0240 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2423-6926 eISSN: 2423-6918
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کرامت الله زیاری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-2738 eISSN: 2588-7351
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-5936 eISSN: 2588-5421
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر رضا فرخی نژاد
  سردبیر: دکتر پرویز شیشه بر
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر شمسعلی رضازاده
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال