فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ک)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کار و جامعه آذر 1398 موسسه کار و تامین اجتماعی
کارآفرین زمستان 1398 انجمن مدیران صنایع
کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارآگاه 1735-272X پاییز 1398
کارافن 2382-9796 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فنی و حرفه ای
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاروان مهر شهریور 1398 فرزانه قوجلو
کاسپین امروز تابستان 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
کاشان شناسی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
کانون 2008-2851 خرداد و تیر 1393 کانون سردفتران و دفتریاران
کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
|
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 235 (آذر 1398)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 139 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4382
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, تحلیلی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمدرضا زارع یکتا
  سردبیر: دکتر کامبیز طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1735-2169
  ماهنامه خبری, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 164 (آذر 1398)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار وتابستان 1398)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • دوماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی محمدخان
  سردبیر: دکتر رضا مکنون
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (مرداد و شهریور 1388)
 • ماهنامه تخصصی انیمیشن وجلوه های ویژه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید حاجی پروانه
  سردبیر: رضا راسخی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال