فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ژ)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1735-5095 پاییز 1397 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
ژئوفیزیک ایران 2008-0336 پاییز 1398 انجمن ژئوفیزیک ایران
ژنتیک نوین 2008-4439 پاییز 1398 انجمن ژنتیک ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال