فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف چ)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 تابستان 1399 سعید شیپوریان
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 پاییز 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله چشم پزشکی بینا 1026-6399 تابستان 1398 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
مجله چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال