فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف پ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه پاسخ پاییز و زمستان 1398 مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات
نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 2717-0888 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مجله پایش 1680-7626 مرداد و شهریور 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه پترولوژی 2228-5210 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 بهار 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه پدافند غیرعامل تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله پرتو وحی 2476-3284 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
مجله پردازش سیگنال پیشرفته پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1399 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مجله پرستار و پزشک در رزم 2645-3940 زمستان 1398 اداره بهداشت و درمان نزاجا
نشریه پرستاری ایران 2008-5923 اردیبهشت 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایران
فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی 2322-178X Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فصلنامه پرستاری دیابت 2345-5020 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
فصلنامه پرستاری سالمندان 2383-3785 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
فصلنامه پرستاری قلب و عروق 2251-8983 زمستان 1397 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر 6357-2423 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-5923 eISSN: 2008-5931
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
  سردبیر: دکتر سودابه جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (اردیبهشت 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال