فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف پ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پازند 1735-2290 بهار 1395 فاطمه نعیمی حشکوائی
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 9084-2251 بهار و تابستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پایش 1680-7626 آذر و دی 1398 جهاد دانشگاهی
پترولوژی 2228-5210 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 زمستان 1397 دانشکده علوم و فنون فارابی
پدافند غیرعامل تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پرتو وحی 2476-3284 بهار و تابستان 1397 دانشگاه مفید قم
پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1398 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پرستار و پزشک در رزم بهار 1398 اداره بهداشت و درمان نزاجا
پرستاری ایران 2008-5923 شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
پرستاری داخلی - جراحی 2322-178X Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پرستاری دیابت 2345-5020 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
پرستاری سالمندان 2383-3785 تابستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری قلب و عروق 2251-8983 پاییز 1397 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
پرستاری گروههای آسیب پذیر 6357-2423 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
|
 • pISSN: 1735-2290
  فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فاطمه نعیمی حشکوائی
  سردبیر: دکتر سیدمصطفی عاصی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-5923 eISSN: 2008-5931
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
  سردبیر: دکتر سودابه جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2345-5020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زابل
  مدیر مسئول: دکتر حسین شهدادی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فیروزکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال