فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
متن پژوهی ادبی 1735-1170 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجلس و راهبرد 2322-1860 زمستان 1398 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی خرداد و تیر 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1399 انجمن آمار ایران
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 پاییز 1386 دکتر نعمت الله ریاضی
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
مجله عمران و پروژه 2676-511X آبان 1398 دکتر علی قربانی
محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه کاشان
محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 1398 دکتر شمس الله قنبری
محیط زیست جانوری 4218-2008 زمستان 1398 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست طبیعی 2008-7764 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1398)
 • pISSN: 4218-2008
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
  مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
  سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال