فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماشین 1024-4359 آبان 1398 سیدفخرالدین شبیری
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 بهار و تابستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
ماهور 1561-1469 تابستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری ماهور
مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
مبدا نقش اسفند 1391 مجید خسروی
مبدل گرمایی 1735-7969 تیر 1398 مهندس خشایار شکیبی
مبلغان آبان و آذر 1398 معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مترجم پاییز 1397 دکتر علی خزاعی فر
متن پژوهی ادبی 1735-1170 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجلس و راهبرد 2322-1860 تابستان 1398 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت 1398 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی 2676-5780 شهریور 1398 الهام قیاسی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پای ی ز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2252-0295
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پگاه عبادی
  سردبیر: دکتر پریماه عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (اردیبهشت 1392)
 • pISSN: 1561-1469
  فصلنامه موسیقی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری ماهور
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد موسوی
  سردبیر: دکتر ساسان فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (تابستان 1398)
 • ماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
  مدیر مسئول: محمدحسن نبوی
  سردبیر: محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 245 (آبان و آذر 1398)
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال