فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ق)

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
قانون یار 2538-3701 پاییز 1398 دکتر بهنام اسدی
قبسات 1029-4538 زمستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قرآن پژوهی حسنا 2008-6105 پاییز و زمستان 1397 موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) 2322-5084 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
قرآن شناخت 2008-1987 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
قرآن و طب 2251-6158 تابستان 1398 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
قرآن و علم 2322-5165 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
قضاوت بهار 1398 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
قلم 1735-692X بهار و تابستان 1398 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
قند پارسی 2645-6478 زمستان 1398 دکتر آرش امرایی
|
 • pISSN: 2538-3701
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1029-4538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6105
  دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و حدیث
  صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
  مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر
  سردبیر: زهره شریعت ناصری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6158 eISSN: 6166-2251
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فراهانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین نیکنام
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5165 eISSN: 6106-8002
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر سیدحمید جزایری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1398)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-692X eISSN: 2645-4912
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
  مدیر مسئول: دکتر ژاله کهنمویی پور
  سردبیر: دکتر نسرین دخت خطاط
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2645-6478 eISSN: 2645-6478
  فصلنامه ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر آرش امرایی
  سردبیر: دکتر احمد کازرونی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال