فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرآیند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فرآیند مدیریت و توسعه 1735-0719 تابستان 1398 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 2020 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فرانما 2588-5022 زمستان 1397 بنیاد ایرانشناسی
فرماندهی و کنترل انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فرهنگ ایلام بهار و تابستان 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2345-573X پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فرهنگ رضوی 2345-2500 زمستان 1398 بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 فروردین واردیبهشت 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) 2645-8233 بهار 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 بهار و تابستان 1398 انجمن ریاضی ایران
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
فصلنامه حسابداری سلامت 2252-0473 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فضای جغرافیایی 1735-322X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فقه 1735-3181 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
 • pISSN: 2322-2727 eISSN: 2383-3688
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز احسان زاده
  سردبیر: دکتر علی اکبر احسان پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 34 (2020)
 • pISSN: 2423-3226 eISSN: 2423-3234
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
  مدیر مسئول: دکتر کامران امینی
  سردبیر: دکتر علی شکوه فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حامد فروزان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر حسین شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0 (پیاپی 6)
 • pISSN: 2345-573X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر حبیب محمدنژاد
  سردبیر: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-2500
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
  سردبیر: دکتر جلال درخشه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-322X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
  مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
  سردبیر: دکتر علی محمد خورشیددوست، دکتر محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزد پناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال