فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 1735-0719 زمستان 1398 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مجله فرآیند نو 1735-6466 تابستان 1397 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 خرداد و تیر 1399 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مجله فرانما 2588-5022 زمستان 1397 بنیاد ایرانشناسی
نشریه فرماندهی و کنترل تابستان 1398 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
نشریه فرهنگ ایلام پاییز و زمستان 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2345-573X بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه فرهنگ رضوی 2345-2500 تابستان 1399 بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی 2716-9758 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 2345-4466 مهر و آبان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) 2645-8233 بهار 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز و زمستان 1398 انجمن ریاضی ایران
فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 2645-4955 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه فقه 1735-3181 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر سیروس قطبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حامد فروزان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-2500
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
  مدیر مسئول: محمودرضا برازش
  سردبیر: دکتر جلال درخشه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-3181
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه
  سردبیر: دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال