فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1398 جواد ساسانی
عرفان اسلامی 2008-0514 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عصب روانشناسی 2476-5023 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
عصر آدینه تابستان 1397 سیدمسعود پورسیدآقایی
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عقل و دین 2588-381X پاییز و زمستان 1397 آیت الله دکتر احمد بهشتی
علامه 1735-9872 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
علم سنجی کاسپین 2423-4710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 پاییز 1398 انجمن سرامیک ایران
علم و وکالت 2676-6353 بهار 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
علمی پژوهان 1029-4863 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی شیلات ایران 1026-1354 بهار 1399 موسسه تحقیقات شیلات ایران
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 بهار و تابستان 1398 انجمن آبزی پروری ایران
علوم اجتماعی 2008-1383 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم اجتماعی 1735-7039 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدمسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: دکتر سیدرضی موسوی گیلانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال