فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
عدالت زمستان 1390 انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1398 جواد ساسانی
عرفان اسلامی 2008-0514 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عروسک سخنگو دی و بهمن 1398 زهرا نعیمی
عشق و خلاقیت آبان 1396 موسسه سایه سرافراز عشق
عصب روانشناسی 2476-5023 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
عصر آدینه تابستان 1397 سیدمسعود پورسیدآقایی
عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
عصر اندیشه اسفند 1398 محمد مهدی دانی
عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عصر تراکنش اسفند 1398 و فروردین 1399 مینا والی
عصر شبکه 1394 مهدی بگلری
عصر فناوری اطلاعات فروردین و اردیبهشت 1396 مهندس احمد عدالت
عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
عصر کیفیت 1735-5559 آبان و آذر 1397 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
|
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
  مدیر مسئول: دکتر عابدین مومنی
  سردبیر: دکتر حامد رستمی نجف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (زمستان 1390)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمد یارارشدی
  سردبیر: دکتر علی یارارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (زمستان 1398)
 • ماهنامه اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه سایه سرافراز عشق
  مدیر مسئول: دکتر شهلا اسلامی
  سردبیر: دکتر مهرداد ناظری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (آبان 1396)
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدمسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: دکتر سیدرضی موسوی گیلانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی بگلری
  سردبیر: بابک نقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 181 (1394)
 • فصلنامه خبری, پژوهشی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
  مدیر مسئول: میرمحمدعلی گلچوبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18-19 (دی 1390)
 • pISSN: 1735-5559
  ماهنامه آموزشی , پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت کیفیت و بهره وری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهرام جلوداری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال