فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ط)

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
طب انتظامی 2228-6241 زمستان 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
طب اورژانس ایران تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طب پیشگیری 2423-429x بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
طب توانبخشی 2251-8401 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طب جانباز 2008-2622 پاییز 1398 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
طب جنوب 1735-6954 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
طب دریا 6051-2076 پاییز 1398 مرکز تحقیقات طب دریا
طب سنتی اسلام و ایران 2008-8574 پاییز 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
طب مکمل 2228-5091 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
طب نظامی 1735-1537 فروردین 1399 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
طب و تزکیه 1608-2397 پاییز 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
طب ورزشی 9317-2008 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
طب کار 2251-7189 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
طبیعت ایران 2538-4880 فروردین واردیبهشت 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر 2476-4914 بهار و تابستان 1396 دکتر فریال احمدی
طلوع بهداشت 1728-5127 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2228-6241 eISSN: 3483-2383
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
  مدیر مسئول: محمدرضا حسینی آباجلو
  سردبیر: دکتر هادی شیرزاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-2622 eISSN: 2008-2630
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر رحمت الله حافظی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • pISSN: 6051-2076 eISSN: 6051-2076
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات طب دریا
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی موسوی جزایری زاده
  سردبیر: دکتر علی علی اکبر اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-5091
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اراک
  مدیر مسئول: دکتر محبوبه خورسندی
  سردبیر: دکتر کتایون وکیلیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1398)
 • pISSN: 9317-2008
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر محمدحسین علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2251-7189 eISSN: 2251-8274
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلیل میرمحمدی
  سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1728-5127 eISSN: 2538-1598
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 5 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال